Privilege, macht en verzet!

Je privileges niet zien
is een algemene bijwerking van die privileges.
Derek Otte

Wat

Sta je in het onderwijs? Wil je met je leerlingen aan de slag rond thema’s als ‘macht’ en ‘privilege’? Wil je hen gevoelig maken voor het feit dat elk kind met meer of minder privileges wordt geboren? Dat die privileges een invloed kunnen hebben op de kansen die je krijgt en op je machtspositie in de samenleving? Wil je samen onderzoeken hoe we die kennis en gevoeligheid in actie kunnen omzetten? Ben je op zoek naar activerende en dynamische werkvormen en weet je niet goed waar te beginnen? 

Deze train-de-trainer levert een kant-en-klaar pakket (training + hand-outs) om hiermee op een interactieve manier in je klas aan de slag te gaan. 

Voor wie

Voor leerkrachten secundair onderwijs (BSO, TSO, KSO, DBSO, ASO) die op zoek zijn naar werkvormen en handvaten om met hun leerlingen aan de slag te gaan rond thema’s als privilege, macht, verzet, actief burgerschap, herinneringseducatie … We denken hierbij aan leerkrachten levensbeschouwelijke vakken, geschiedenis, PAV, algemene vorming …

Voor studenten in de lerarenopleiding

Voor leraren in de lerarenopleiding

Duur van de workshop

De Train the Trainer-workshop duurt een volledige dag: 10h-17h (1h middagpauze en twee korte pauzes inbegrepen). 

Opbouw van de workshop

We werken ervaringsgericht. De deelnemers zullen telkens zelf de oefeningen ervaren, om van daaruit via begeleide persoonlijke reflectie en generalisatie te werken richting handelingsperspectief. 
Tijdens deze Train de Trainers maak je kennis met: 

  • actieve werkvormen om met je leerlingen te werken rond macht, privilege en verzet
  • manieren om de kritische mening te ontwikkelen bij leerlingen over macht, privilege en verzet
  • interactieve methodieken om met leerlingen te werken rond (actief) burgerschap en historisch bewustzijn

Uiteraard verkennen we samen mogelijke drempels die jullie ervaren om met deze methodieken en thema’s aan de slag te gaan en zoeken samen naar oplossingen.

Doelstelling van de workshop

Je kan door de beleving van de training de volgende dag de oefeningen uitvoeren in je klas. 


Na deze workshop: 

  • heb je een kritische mening over de concepten macht en privileges
  • ken je het concept ‘privilege’ en en kan je dit concept toepassen op je eigen situatie
  • kan je privileges koppelen aan universele behoeften en je eigen persoonlijke behoeften
  • kan je het concept macht uitleggen aan de hand van verschillende concrete voorbeelden
  • heb je inzicht in hoe doorheen de geschiedenis burgerlijke ongehoorzaamheid een verschil gemaakt heeft
  • heb je inzicht in hoe je actie kan ondernemen en kan je hierin strategische keuzes maken
  • heb je inzicht in hoe je als actieve, kritische burger het verschil kan maken


De inhoud ervan sluit aan bij de nieuwe sleutelcompetenties 7 en 8 (burgerschap en historisch bewustzijn).

Praktische informatie

Maximum 15 deelnemers 

Kostprijs

Offerte op aanvraag

Artikel in Klasse op 23 mei 2021: 
“‘Geef je ons nog wat geschiedenis, mevrouw?’ De meerderheid van mijn zesdejaars heeft een migratieachtergrond. Ze vallen uit de lucht als ik tijdens de lessen PAV vertel over de driehoekshandel en het kolonialisme. En dat de Arabieren al aan slavenhandel deden vóór de Europeanen. Voor jongeren met een Berberse achtergrond, of mijn OKAN’ers uit Palestina, is dat hún geschiedenis. Ze vinden het enorm interessant.”
“Zonder die verhalen kunnen leerlingen de wereld vandaag niet snappen: waarom Spaans de voertaal is in Mexico bijvoorbeeld. Of waarom er opstand is in Amerika. Als je niet weet dat Afrika in stukjes werd opgedeeld door de Europeanen, snap je niet waarom daar zoveel burgeroorlogen zijn. Toon je niet hoe Europa rijk is geworden, dan begrijpen ze de heisa over Leopold II niet. Als leraar PAV is het makkelijk om te zeggen: ‘Te tijdrovend, ik behandel dat niet.’ Maar hoe zorg je dan dat ze de actualiteit begrijpen?”
“Van onze leerlingen actieve burgers maken, lukt niet met klassieke, passieve geschiedenisles. Daarom vertrek ik vanuit stereotypen en vooroordelen, vertel ik over discriminatie en racisme, over genocide en holocaust. Leerlingen presenteren zelf hun opzoekwerk over kolonialisme en stellen elkaar vragen. ‘Wat heeft de slavenhandel gestopt? Hoe zijn de rechten van de mens verbeterd?’ Met dat soort voorbeelden van geweldloos verzet, toon ik hoe ook zij als groep positieve verandering kunnen brengen.”
>> Ines Dewulf is leraar PAV in het Technisch Atheneum Lokeren en geeft lessen over kolonialisme aan haar leerlingen van 6 bso verzorging.
© Kevin Faingnaert


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Volg Kanttekening op facebook of Linkedin