Privileges en macht

Je privileges niet zien
is een algemene bijwerking van die privileges.
Derek Otte

Wat

Wil je lesgeven rond actuele thema's van privilege en macht en daarnaast linken leggen met herinneringseducatie (kolonisatie-geschiedenis), kritisch denken en actief burgerschap? 

Deze train-de-trainer levert een kant-en-klaar pakket (training + hand-outs) om hiermee op een interactieve manier in je klas aan de slag te gaan. 

Voor wie

Voor leerkrachten secundair onderwijs (BSO, TSO, KSO, DBSO, ASO) die op zoek zijn naar werkvormen en handvaten om met hun leerlingen aan de slag te gaan rond thema’s als privilege, onderdrukking, uitsluiting, racisme, … We denken hierbij aan leerkrachten levensbeschouwelijke vakken, geschiedenis, PAV, algemene vorming …

Voor studenten in de lerarenopleiding

Voor leraren in de lerarenopleiding

Duur van de workshop

De Train the Trainer-workshop duurt een volledige dag: 10h-17h (1h middagpauze en twee korte pauzes inbegrepen). 

Opbouw van de workshop

We werken ervaringsgericht. De leerkrachten zullen telkens zelf de oefeningen ervaren, om van daaruit via begeleide persoonlijke reflectie en generalisatie te werken richting handelingsperspectief. Uiteraard verkennen we samen mogelijke drempels die ze ervaren om met deze methodieken en thema’s aan de slag te gaan en zoeken samen naar oplossingen.


Thema’s

Privileges: structureel en persoonlijk

Macht: soorten macht en rol van macht doorheen de geschiedenis

Spiraal van geweld: historisch en toegepast op het heden

De universele rechten van de mens gekoppeld aan de behoeften van de mens

Doelstelling van de workshop

Je kan door de beleving van de training de volgende dag de oefeningen uitvoeren in je klas. 


Na deze workshop weten de leerlingen:

 • wat privileges zijn en kunnen ze dit uitleggen aan de hand van concrete voorbeelden
 • hoe ze actie kunnen ondernemen en als actieve burger het verschil kunnen maken

Na deze workshop hebben de leerlingen: 

 • inzicht in de spiraal van geweld 
 • een kritische mening ontwikkeld over het concept macht en privileges

Na deze workshop kennen de leerlingen: 

 • de typische kenmerken van het concept privilege
 • de spiraal van geweld en de verschillende fases

Na deze workshop kunnen de leerlingen:

 • privileges koppelen aan hun persoonlijke behoeften en de rechten van de mens
 • hun persoonlijke privileges in kaart brengen
 • het concept macht uitleggen aan de hand van verschillende concrete voorbeelden voorbeelden
 • het sneeuwbaleffect of domino-effect uitleggen aan de hand van concrete voorbeelden
 • de spiraal van geweld toepassen op voorbeelden uit de geschiedenis en de actualiteit 
 • positieve, concrete voorbeelden/personen uit de geschiedenis opsommen en uitleggen hoe geweldloos verzet gebruikt is om maatschappelijke veranderingen door te voeren 

Praktische informatie

Maximum 15 deelnemers 

Kostprijs

Offerte op aanvraag

Artikel in Klasse op 23 mei 2021: 
“‘Geef je ons nog wat geschiedenis, mevrouw?’ De meerderheid van mijn zesdejaars heeft een migratieachtergrond. Ze vallen uit de lucht als ik tijdens de lessen PAV vertel over de driehoekshandel en het kolonialisme. En dat de Arabieren al aan slavenhandel deden vóór de Europeanen. Voor jongeren met een Berberse achtergrond, of mijn OKAN’ers uit Palestina, is dat hún geschiedenis. Ze vinden het enorm interessant.”
“Zonder die verhalen kunnen leerlingen de wereld vandaag niet snappen: waarom Spaans de voertaal is in Mexico bijvoorbeeld. Of waarom er opstand is in Amerika. Als je niet weet dat Afrika in stukjes werd opgedeeld door de Europeanen, snap je niet waarom daar zoveel burgeroorlogen zijn. Toon je niet hoe Europa rijk is geworden, dan begrijpen ze de heisa over Leopold II niet. Als leraar PAV is het makkelijk om te zeggen: ‘Te tijdrovend, ik behandel dat niet.’ Maar hoe zorg je dan dat ze de actualiteit begrijpen?”
“Van onze leerlingen actieve burgers maken, lukt niet met klassieke, passieve geschiedenisles. Daarom vertrek ik vanuit stereotypen en vooroordelen, vertel ik over discriminatie en racisme, over genocide en holocaust. Leerlingen presenteren zelf hun opzoekwerk over kolonialisme en stellen elkaar vragen. ‘Wat heeft de slavenhandel gestopt? Hoe zijn de rechten van de mens verbeterd?’ Met dat soort voorbeelden van geweldloos verzet, toon ik hoe ook zij als groep positieve verandering kunnen brengen.”
>> Ines Dewulf is leraar PAV in het Technisch Atheneum Lokeren en geeft lessen over kolonialisme aan haar leerlingen van 6 bso verzorging.
© Kevin Faingnaert


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Volg Kanttekening op facebook of Linkedin