Verbindende communicatie met jongeren in de natuur

Wat

Werk je met jongeren en wil je met hen in de natuur of in een park werken rond verbindende communicatie en welbevinden? Wil je de vier belangrijkste stappen (waarneming, gevoel, behoeften en verzoek/positieve actietaal) aanleren aan je studenten of jongeren waarmee je werkt? Wil je hen beter begeleiden in het bewust maken, benoemen en zichtbaar maken van hun gevoelens en verlangens? Dan is de Train the Trainer “Verbindende communicatie met jongeren in de natuur” iets voor jou! 


Deze (outdoor) workshop levert een kant-en-klaar pakket (training + hand-outs) om met jongeren buiten aan de slag te gaan rond verbindende communicatie, uiten van gevoelens en behoeften en uiten van positieve actietaal. 


Voor wie

Voor leerkrachten derde graad secundair onderwijs (BSO, DBSO, TSO, KSO en ASO) die werken rond volgende sleutelcompetenties:

 • - 1.15 tot 1.17: mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken;
 • - 5.1 tot 5.5: interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 
 • We denken hierbij aan leerkrachten PAV, levensbeschouwelijke vakken, actief burgerschap, algemene vorming...

Iedereen die werkt met jongeren (opvoeders, leerlingbegeleiders, ...) en met hen buiten aan de slag wil rond volgende thema’s: uiten van gevoelens en behoeften op een verbindende manier,  samenwerken, welbevinden, zelfvertrouwen, feedback geven/krijgen… 

Duur van de workshop

De Train the Trainer-workshop duurt minimum 3 uur. Je hebt minimum 2 lesuren nodig om de oefeningen uit te voeren met de leerlingen/jongeren. Dit is deel 1 van de workshop. 

Opbouw van de workshop

In deel 1, ervaar je als leerkracht/jeugdwerker de oefeningen en tools zelf en krijg je de knowhow om de verschillende oefeningen en tools zelf te implementeren en ermee aan de slag te gaan.


In deel 2 kijken we op metaniveau naar leerplandoelstellingen, reacties van leerlingen, opbouw, methodieken, houding en drempels voor leerkrachten/jeugdwerkers om deze Train the Trainer te implementeren in je les of organisatie.


Doelstelling van de workshop

Je kan de volgende dag de tools en oefeningen uitvoeren in een park of bos. 


Na deze workshop hebben de leerlingen:  

 • inzicht in hun eigen gevoelens en behoeften; 
 • een beter inzicht in de basisgevoelens die we allemaal hebben; 
 • een beter inzicht in de basisbehoeften die we allemaal delen; 
 • een grotere lichaamsbewustzijn; 
 • de kracht en het nut van zich kwetsbaar op te stellen gezien bij anderen of aangevoeld bij zichzelf; 
 • hun emotionele intelligentie versterkt; 
 • de natuur op een andere manier ervaren en beleefd; 
 • de kracht van de natuur als metafoor ervaren; 

Na deze workshop kunnen de leerlingen: 

 • hun gevoelens en behoeften benoemen aan de hand van een boom of plant als metafoor;
 • op een open en eerlijke manier een verzoek uiten in een positieve actietaal;
 • elkaar op een verbindende manier vertellen hoe iemand hun leven mooier heeft gemaakt.

Na de workshop kennen de leerlingen: 

 • de basisstappen van verbindende communicatie.  

Na de workshop zijn de leerlingen:

 • zich meer bewust van hun eigen gevoelens;
 • zich meer bewust van hun persoonlijke behoeften. 

Praktische informatie

Maximum 15 deelnemers 

Kostprijs

Offerte op aanvraag