Play is our brain's favorite way of learning. 

Diane Ackerman

Missie:  

Kanttekening wil via krachtige workshops leerlingen en jongeren helpen ontwikkelen tot actieve, creatieve en veerkrachtige burgers die kunnen bijdragen aan een wijze en inclusieve samenleving waarbij elke stem telt en waarin we in verbinding staan met onszelf, elkaar en de natuur.  

Visie: 

We vertrekken bij het maken van onze workshops vanuit de blik, interessewereld en wijsheid van BSO-leerlingen. Dit vanuit volgende visie:
In het ASO behaalt bijna iedereen de eindtermen met betrekking tot kennis, inzicht en de vaardigheden "burgerzin" en "burgerschap". In het BSO echter behaalt minder dan de helft deze eindtermen. Een triest cijfer dat ons vanuit maatschappelijk oogpunt een gemiste kans lijkt voor een inclusieve samenleving. 

Veel workshops zijn gemaakt op maat van ASO/TSO-leerlingen. BSO-leerlingen vallen vaak uit de boot, waardoor BSO-leerkrachten ook niet snel nog geneigd zijn om een museum te bezoeken of een workshop te volgen. Hierdoor ligt alle verantwoordelijkheid om deze eindtermen te halen op de schouders van leerkrachten.  Motiverende workshops en uitstappen kunnen echter een enorme boost en meerwaarde betekenen om leerlingen hun interesse aan te wakkeren en de lessen tot leven te brengen.

Daarom vormen BSO-leerlingen bij onze workshops de lakmoesproef. Soms is een aanpassing op maat van de doelgroep nodig maar die is veel minder groot dan in de andere richting. Bovendien werkt de methodiek voor alle leerlingen en verhoogt dit ook de betrokkenheid bij leerlingen uit TSO en ASO. 


Doelstellingen
We streven ernaar om leerlingen en jongeren zich te helpen ontwikkelen zodat ze: 

  •  denken in termen van overvloed,
  •  geloven in hun eigen kracht, talenten en vaardigheden in al hun diversiteit
  •  geloven dat ze de kracht hebben om een steen te verleggen en bij te dragen aan de maatschappij
  •  weten hoe ze hun stem als burger kunnen laten horen
  •  weten en voelen hoe ze actief kunnen bijdragen aan een wereld in transitie
  •  zich verbonden voelen met de wereldproblematieken
  •  “think big, act local” als motto dragen
  •  zich deel zien van de natuur, niet erboven, maar erin
  •  in verbinding staan met zichzelf, de ander en de natuur


Enkel op deze manier kunnen we een gezonde, waardige en inclusieve samenleving creëren waarbij we aangesproken worden op onze talenten en capaciteiten en de volledige mens geraakt wordt.


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Volg Kanttekening op facebook of Linkedin

Kanttekening
Meibloemstraat 66, 9000 Gent
Tel: 0473/256328
Email: [email protected]
IBAN: BE28 9733 6468 9520
Ondernemingsnummer: 0724517843
BTW-nummer: BE0724.517.843