Privacyverklaring

Bij Kanttekening verbinden wij er ons toe om uw privacy te beschermen en te respecteren. 

Deze Privacyverklaring zet uiteen wanneer en waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen van personen die onze website bezoeken, hoe we deze gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze overdragen aan derden en hoe we deze beveiligen. 

We kunnen deze verklaring af en toe wijzigen, dus gelieve deze pagina geregeld te bezoeken om zeker te zijn dat u tevreden bent met de wijzigingen. 

Indien u enige vragen zou hebben over deze Verklaring en onze werkwijzen inzake privacy, kunt u steeds een e-mail sturen naar [email protected]  of een brief sturen naar Vorkstraat 74, 9000 Gent. U kunt ons eveneens per telefoon bereiken op het nummer 0473/256328.


Wie zijn we? 

Wij zijn Kanttekening, vormingsorganisatie, adres: Vorkstraat 74, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0724517843, BTW-nummer: BE0724.517.843,  www.kanttekening.com.

Hoe verzamelen we informatie van u? 

We verzamelen informatie van u wanneer u gebruik maakt van onze website, bijvoorbeeld wanneer: 

 • •  U ons contacteert betreffende onze producten en diensten 
 • •  U een online-aankoop maakt 
 • •  U zich inschrijft op onze newsletter 
 • Of, af en toe via derden die u afzonderlijk gemachtigd heeft om dergelijke informatie te verstrekken. 


16 jaar of jonger? 

We zijn in het bijzonder bezorgd om de privacy te beschermen van kinderen van 16 jaar of jonger. Indien u 16 jaar of jonger bent, gelieve op voorhand de toestemming van uw ouders/voogd te vragen en vraag hen om u te helpen wanneer u ons enige persoonlijke informatie verstrekt. 

 

Welk type van informatie wordt er van u verzameld? 

De persoonlijke informatie die we verzamelen kan de volgende zijn: naam, adres, e-mailadres, IP- adres en informatie inzake webpagina’s die u bezoekt en wanneer u deze bezoekt. 

 

 Hoe wordt uw informatie gebruikt? 

We kunnen uw informatie gebruiken: 

 • •  Om uw bestellingen te verwerken; 
 • •  Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de contracten die u met ons heeft afgesloten; 
 • •  Om uw meningen of opmerkingen te vragen inzake de diensten die we leveren; 
 • •  Om u op de hoogte te brengen van enige wijzigingen in onze diensten; 
 • •  Om u informatie op te sturen die u gevraagd heeft en die mogelijk interessant voor u kan zijn. Dit kan informatie zijn over campagnes, oproepen en promoties van producten en diensten van onze geassocieerde ondernemingen;  
 • •  Voor administratieve en zakelijke doeleinden; 
 • •  Om onze onderneming en onze website te verbeteren; 
 • •  Voor reclame en analytische doeleinden; 
 • •  In verband met onze wettelijke rechten en verplichtingen; 
 • •  Voor bepaalde bijkomende doeleinden, zij het enkel met uw uitdrukkelijke toestemming. 

We evalueren regelmatig onze bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens. 

We zullen uw persoonlijke gegevens zo lang als noodzakelijk voor de relevante activiteiten bewaren in onze systemen, of zolang als vastgelegd in een relevant contract dat u met ons heeft. 


Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

We zullen uw gegevens niet verkopen of verhuren aan derden. 

Wanneer u gebruik maakt van onze beveiligde pagina’s om online te betalen, dan zal uw betaling verwerkt worden door een derde- verwerkingsverantwoordelijke, die gespecialiseerd is het veilig online vastleggen en verwerken van transacties met krediet- en debetkaarten. Indien u enige vragen hebt inzake beveiligde transacties, gelieve dan contact met ons op te nemen. 


Uw keuzes 

U heeft de keuze om al dan niet informatie van ons te ontvangen. Indien u communicatie van ons wenst te ontvangen in verband met aanbiedingen die u kunnen aanbelangen, dan kunt u uw keuzes selecteren door de relevante vakjes aan te vinken op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen. 

We zullen geen contact met u opnemen over onze aanbiedingen per e-mail, brief, telefoon of sms, tenzij u voorafgaandelijk hiertoe uw expliciete toestemming had gegeven. U kan uw marketingvoorkeuren op elk ogenblik wijzigen door contact met ons op te nemen per e-mail [email protected] of per telefoon op het nummer 0473/256328. 


Uw rechten inzake uw persoonlijke gegevens 

U heeft het recht om:

 • • uw persoonsgegevens in te zien en geïnformeerd te worden over het gebruik ervan 
 • •  uw persoonsgegevens te verbeteren 
 • •  uw persoonsgegevens te laten wissen 
 • •  het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken 
 • •  bezwaar uit te brengen inzake het gebruik van uw persoonsgegevens 
 • •  klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid 
 • •  uw toestemming in te trekken inzake het gebruik van uw persoonsgegevens 
 • •  te vragen om uw persoonsgegevens over te dragen die u met ons heeft gedeeld


Hoe u inzage kunt verkrijgen en uw gegevens kunt actualiseren 

Het is voor ons belangrijk dat uw gegevens nauwkeurig zijn. We werken aan mogelijkheden om het voor u gemakkelijker te maken om de gegevens die we over u bewaren in te zien en te corrigeren. Indien u in tussentijd van e-mailadres zou veranderen of indien bepaalde gegevens die we bijhouden niet (meer) correct zouden zijn, gelieve hiervoor ons een e-mail te sturen naar [email protected] of door een brief te sturen aan Kanttekening, Vorkstraat 74, 9000 Gent. U kunt er ook voor kiezen om ons te bellen op het nummer 0473/256328. 


Veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw gegevens te voorkomen 

Wanneer u ons persoonlijke informatie geeft, nemen wij de nodige stappen om te verzekeren dat deze op een veilige manier worden behandeld. Gevoelige informatie (zoals bijvoorbeeld kredietkaart- of debetkaartgegevens) wordt geëncrypteerd en beschermd met de nodige softwarecodering. Wanneer u zich op een beveiligde pagina bevindt, wordt een vergrendelingspictogram weergegeven onderaan de webbrowser, zoals bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer. 

Niet-gevoelige gegevens (uw e-mailadres enz.) worden normaal via het internet verzonden en dit kan derhalve nooit 100% veilig gebeuren. Als gevolg hiervan kunnen wij, hoewel wij ernaar streven uw persoonlijke gegevens te beschermen, de veiligheid van het doorsturen van informatie niet garanderen en doet u dit steeds op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, doen wij ons uiterste best om de veiligheid van onze systemen te waarborgen. Waar wij u een paswoord hebben gegeven (of waar u er één heeft gekozen) zodat u bepaalde delen van onze websites kunt bezoeken, bent u verantwoordelijk om dit paswoord vertrouwelijk te houden. We vragen u om uw paswoord met niemand te delen. 


Het gebruik van ‘cookies’ 

Zoals vele andere websites maken onze websites gebruik van cookies. ‘Cookies’ zijn mini-bestanden van informatie die door een organisatie naar uw computer worden verstuurd en die op uw harde schijf worden opgeslagen zodat de website u herkent wanneer u deze bezoekt. Ze verzamelen statistische gegevens over uw surfgedrag en dienen niet tot de identificatie van u als individu. We gebruiken cookies bijvoorbeeld om uw taalvoorkeur op te slaan. Cookies helpen ons om onze websites te verbeteren en u een betere, meer gepersonaliseerde service te kunnen bieden. 

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen door de instellingen van uw browser aan te passen. Voor meer informatie om cookies uit te schakelen op uw computer, gelieve ons cookiesbeleid na te lezen op https://www.kanttekening.com/cookie-instellingen.  Het uitschakelen van cookies kan leiden tot verlies van functionaliteit bij het gebruik van onze website. 


Links naar andere websites 

Onze websites kunnen links bevatten naar externe websites van andere organisaties. Deze Privacyverklaring betreft enkel onze website, dus we raden u aan de privacyverklaringen na te lezen op de andere websites die u bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring en de praktijken inzake privacy van andere websites die bereikbaar zijn via links op onze website. 

Bovendien, als u via een website van een derde gelinkt wordt aan onze website, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacyverklaring en de praktijken inzake privacy van de houders en exploitanten van deze externe website. Wij raden u daarom aan om de privacyverklaring van die externe website na te gaan. 


Doorgifte van uw informatie buiten de EU 

Als onderdeel van de diensten die wij u aanbieden via deze website, kan de informatie die u ons geeft doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Unie (“EU”). Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat één van onze servers zich van tijd tot tijd bevinden in een land buiten de EU. Deze landen hebben mogelijk geen gelijkwaardig gegevensbeschermingswetgeving als in de EU. Door ons uw persoonsgegevens te geven, gaat u akkoord met deze doorgifte, opslag of verwerking. Indien we uw informatie op deze manier doorgeven over de EU-grenzen heen, dan zullen we de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven conform deze Verklaring. 

Indien u gebruik maakt van onze diensten terwijl u buiten de EU bent, dan kan uw informatie doorgegeven worden buiten de EU zodat wij u kunnen blijven voorzien van deze diensten. 


Registraties door de Website 

Onze website kan ook gebruik maken van website-opnamediensten om muisklikken, muisbewegingen, het scrollen op de pagina en de teksten die ingetypt werden in de websiteformulieren te registreren. De verzamelde informatie omvat geen bankgegevens of gevoelige persoonsgegevens. Gegevens die zo worden verzameld dienen enkel voor intern gebruik. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de bruikbaarheid van onze website te verbeteren en wordt ook opgeslagen en gebruikt voor het opstellen van geaggregeerde en statistische rapporten. 


Herziening van deze Verklaring 

Deze Verklaring wordt regelmatig opnieuw geëvalueerd. Deze Verklaring werd het laatst geactualiseerd op 10 november 2020.  

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.