Hé, dat is mijn geld!?

May your choices
reflect your hopes,
not your fears.
Nelson Mandela

Wat

Wil je een impactvolle les geven over duurzaam bankieren? Wil je duurzaam bankieren linken aan de klimaatcrisis, gendergelijkheid, arbeidsomstandigheden... kortom de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)? Wil je een les geven die helemaal EDO(Educatie voor Duurzame Ontwikkeling)-proof is? 

Tijdens deze Train the Trainer krijg je alle tools (training + hand-outs) en methodieken om in je klas aan de slag te gaan over wat de bank écht doet met je geld en duurzaam bankieren. 

Deze workshop werd ontwikkeld in opdracht van Fairfin vzw. 

Voor wie

Voor leerkrachten derde/tweede/eerste graad secundair onderwijs (finaliteit arbeidsmarkt, dubbele finaliteit en finaliteit doorstroom) die werken rond de leerplandoelstellingen financiële educatie, duurzaamheid en de leerlijn actief burgerschap. We denken hierbij aan leerkrachten kantoor, PAV, levensbeschouwelijke vakken, actief burgerschap, algemene vorming, economie...

Duur van de workshop

De Train the Trainer-workshop duurt minimum 3 uur. De duur van de workshop voor de leerlingen duurt 2 lesuren. Dit is deel 1 van de workshop. 

Opbouw van de workshop

In deel 1, maak je als leerkracht de workshop zelf mee en krijg je de knowhow om er in de klas mee aan de slag te gaan. Hoe kan je samen met de leerlingen ontrafelen waarin banken ons geld investeren? We vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen en maken daarna de overstap naar wereldthema’s die hen verontwaardigen. Bij nader onderzoek blijken die thema’s toch wel niet te linken aan de investeringen die de banken maken met ons geld zeker? 

 

In deel 2 kijken we op metaniveau naar leerdoelstellingen, reacties van leerlingen en leerkrachten, opbouw, methodieken, houding en drempels voor leerkrachten om deze nascholing toe te passen in de les.

Doelstelling van de workshop

Na deze workshop weten de leerlingen:

  • wat de basis van de werking van een bank is;
  • waarin het geld van hun bank geïnvesteerd wordt;
  • waar ze die informatie kunnen opzoeken;
  • hoe ze actie kunnen ondernemen en als actieve burger het verschil kunnen maken;

Na deze workshop hebben de leerlingen: 

  • een kritische mening ontwikkeld over wat banken met hun geld doen;

Na deze workshop kennen de leerlingen: 

  • de duurzaamheidsrangorde van verschillende banken;

Reacties van leerlingen en leerkrachten die deze workshop volgden

Leerlingen: ›
“Ik denk niet dat mijn ouders dit weten?!”
›“Ik ben hier helemaal niet mee akkoord!”

›“Ik verander van bank en ga dit ook vragen aan mijn ouders.”

›“Iedereen zou dit moeten weten!”

›“Ik ben hier echt niet goed van!”

“Ik ben nu toch wel slechtgezind over mijn bank.”

“Ik wist niet dat Belgische banken in zo’n slechte dingen investeren.”

“Amai, dat een staatsbank daarmee bezig is.”

“Ik had dit op voorhand willen weten voor ik een bank koos.”

“Ik dacht dat enkel ING zijn geld belegde in wapens...!”

Leerkrachten:
- ""Eye-opener zowel voor mezelf als leerkracht alsook ongetwijfeld voor mijn leerlingen. Didactisch heel sterk opgebouwd! Grote pluim!"

- "Petje af voor de hands on aanpak van Ines. Inhoudelijk zeer interessant zowel voor mezelf als voor de leerlingen. Didactisch zit het lessenpakket ook zeer goed in elkaar. Hapklare en bruikbare powerpoint en lesopbouw zodat je meteen aan de slag kan in de klas. Ook heel fijn dat het thema en de lesinhoud wordt gekaderd in leerplannen en (vakoverschrijdende) eindtermen zodat je het geheel heel eenvoudig kan inplannen en implementeren in je jaarplanning en/of andere administratie. Kortom een zeer verfrissende en originele workshop zowel inhoudelijk als didactisch. " (Ruben De Henauw, leerkracht Zedenleer, KA Zottegem) 

- "De leerlingen werden vanaf minuut 1 actief betrokken" (Pieterjan Vervaecke, leerkracht PAV, TA Lokeren)

- "Goede inhoud, sterke opbouw. Interessant onderdeel voor onze studenten over de gebruikte

methodieken! (Toon Wybo, Vives lerarenopleiding) 

- "De leerlingen schrikken wel als ze zien hoe hun bank scoort. Het opent de ogen. De workshop zit zeer goed in elkaar. Alle oefeningen / opdrachten hebben hun doel." (Sofie Debusschere, leerkracht economie Atheneum Lokeren)

Praktische informatie

Live-versie: maximum 15 deelnemers 
Webinar-versie: maximum 9 deelnemers, minimum 6 

Kostprijs

Live-versie: totale kostprijs: 380 euro inclusief btw en exclusief vervoersonkosten 
Webinar-versie: totale kostprijs: 320 euro inclusief btw 

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Volg Kanttekening op facebook of Linkedin