Hé, dat is mijn geld!?

Wat

Deze workshop werd ontwikkeld in opdracht van Fairfin vzw en levert een kant-en-klaar pakket (training + hand-outs) om in je klas aan de slag te gaan over wat de bank écht doet met je geld en duurzaam bankieren. 

Voor wie

Voor leerkrachten derde/tweede/eerste graad secundair onderwijs (BSO, DBSO, TSO, KSO en ASO) die werken rond de leerplandoelstellingen financiële educatie, duurzaamheid en de leerlijn actief burgerschap. We denken hierbij aan leerkrachten kantoor, PAV, levensbeschouwelijke vakken, actief burgerschap, algemene vorming, economie...

Duur van de workshop

De Train the Trainer-workshop duurt minimum 3 uur. De duur van de workshop voor de leerlingen duurt 2 lesuren. Dit is deel 1 van de workshop. 

Opbouw van de workshop

In deel 1, maak je als leerkracht de workshop zelf mee en krijg je de knowhow om er in de klas mee aan de slag te gaan. Hoe kan je samen met de leerlingen ontrafelen waarin banken ons geld investeren? We vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen en maken daarna de overstap naar wereldthema’s die hen verontwaardigen. Bij nader onderzoek blijken die thema’s toch wel niet te linken aan de investeringen die de banken maken met ons geld zeker? 

 

In deel 2 kijken we op metaniveau naar leerdoelstellingen, reacties van leerlingen en leerkrachten, opbouw, methodieken, houding en drempels voor leerkrachten om deze nascholing toe te passen in de les.

Doelstelling van de workshop

Na deze workshop weten de leerlingen:

  • wat de basis van de werking van een bank is;
  • waarin het geld van hun bank geïnvesteerd wordt;
  • waar ze die informatie kunnen opzoeken;
  • hoe ze actie kunnen ondernemen en als actieve burger het verschil kunnen maken;

Na deze workshop hebben de leerlingen: 

  • een kritische mening ontwikkeld over wat banken met hun geld doen;

Na deze workshop kennen de leerlingen: 

  • de duurzaamheidsrangorde van verschillende banken;

Reacties van leerlingen en leerkrachten die deze workshop volgden

Leerlingen: ›
“Ik denk niet dat mijn ouders dit weten?!”
›“Ik ben hier helemaal niet mee akkoord!”

›“Ik verander van bank en ga dit ook vragen aan mijn ouders.”

›“Iedereen zou dit moeten weten!”

›“Ik ben hier echt niet goed van!”

•“Ik ben nu toch wel slechtgezind over mijn bank.”

•“Ik wist niet dat Belgische banken in zo’n slechte dingen investeren.”

•“Amai, dat een staatsbank daarmee bezig is.”

•“Ik had dit op voorhand willen weten voor ik een bank koos.”

•“Ik dacht dat enkel ING zijn geld belegde in wapens...!”

Leerkrachten:
"De leerlingen werden vanaf minuut 1 actief betrokken" (Pieterjan Vervaecke, leerkracht PAV, TA Lokeren)
"Goede inhoud, sterke opbouw. Interessant onderdeel voor onze studenten over de gebruikte

methodieken! (Toon Wybo, Vives lerarenopleiding) 
"De leerlingen schrikken wel als ze zien hoe hun bank scoort. Het opent de ogen." en "De workshop zit zeer goed in elkaar. Alle oefeningen / opdrachten hebben hun doel." (Sofie Debusschere, leerkracht economie Atheneum Lokeren)

Praktische informatie

Maximum 15 deelnemers 

Kostprijs

400 euro inclusief btw en vervoersonkosten 

Boek nu